Bùi Anh Tuấn bị đồng nghiệp ‘bóc mẽ’ tật hay đi muộn và thích...

Trong "Ca sĩ giấu mặt"mùa 3, Văn Mai Hương và Trường Giang không ngại kể xấu Bùi Anh Tuấn "hay đi muộn và thích nhậu nhẹt".

Mới nhất

Nên đọc